Dobri primeri

 

 

Skorenovac

Gložan

Vlakča

Futog

Mokrin

Grejač

Karbulovo

Krčedin

Mačkat

Donja Toponica i Donja Trnava

Gospođinci

Omoljica

Zlakusa

Jovac

Banoštor

Ruski Krstur

Donji Tavankut

Hum

Kusiće

Hajdukovo

Brestovac

Beška

Kamenovo

Maglić